Јавне набавке – 2021


ДАТУМ: 10.11.2021.

21/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПОСУЂА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА КУХИЊЕ


ДАТУМ: 06.10.2021.

20/2021 ОПУ   ЈАВНА НАБАВКА – ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ


ДАТУМ: 02.09.2021.

19/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ПРОФЕСИОНАЛНЕ МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША


ДАТУМ: 09.08.2021.

18/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ОПРЕМА ЗА ДИСТРИБУТИВНУ КУХИЊУ


ДАТУМ: 09.08.2021.

17/2021 ОПУ   ЈАВНА НАБАВКА – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ


ДАТУМ: 10.05.2021.

16/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ УЛЦИЊ


ДАТУМ: 07.05.2021.

15/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ УЛЦИЊ


ДАТУМ: 07.05.2021.

14/2021 ОПУ   ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА ЛЕТОВАЊЕ


ДАТУМ: 26.04.2021.

13/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ


ДАТУМ: 23.04.2021.

12/2021 ОПР   ЈАВНА НАБАВКА – МОЛЕРСКИ РАДОВИ


ДАТУМ: 23.04.2021.

11/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – КЛИМА УРЕЂАЈИ


ДАТУМ: 05.04.2021.

10/2021 ОПР   ЈАВНА НАБАВКА – САНАЦИЈА КРОВА


ДАТУМ: 25.03.2021.

9/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – НАМЕШТАЈ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ГРУПЕ


ДАТУМ: 15.03.2021.

8/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ


ДАТУМ: 10.03.2021.

7/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ДИДАКТИКА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ГРУПЕ


ДАТУМ: 05.03.2021.

5/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ – ТРИМЕР


ДАТУМ: 02.03.2021.

6/2021 ОПР   ЈАВНА НАБАВКА – АДАПТАЦИЈА КУПАТИЛА ЈАСЛИЦЕ МАЈСКИ ЦВЕТ


ДАТУМ: 19.02.2021.

4/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


ДАТУМ: 02.02.2021.

3/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


ДАТУМ: 28.01.2021.

2/2021 ОПУП   ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ АНАЛИЗА, САНИТАРНО, ХИГИЈЕНСКЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ


ДАТУМ: 04.01.2021.

1/2021 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ


ДАТУМ: 04.01.2021.

2/2021 ОПУ   ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ АНАЛИЗА, ХЕМИЈСКЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ