Јавне набавке – 2023

ДАТУМ: 08.05.2023.

12/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ПРОФЕСИОНАЛНА ОПРЕМА ЗА КУХИЊЕ – УЛЦИЊ


ДАТУМ: 20.04.2023.

11/2023 ОПУ   ЈАВНА НАБАВКА – ЗАКУП СУНЦОБРАНА И ДЕЛА ПЛАЖЕ У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 20.04.2023.

10/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – УЛЦИЊ


ДАТУМ: 20.04.2023.

9/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ – УЛЦИЊ


ДАТУМ: 20.04.2023.

8/2023 ОПУ   ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ ДЕЦЕ


ДАТУМ: 09.03.2023.

3-1/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЧАЧАК – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК


ДАТУМ: 23.02.2023.

7/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – НАМЕШТАЈ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ГРУПЕ


ДАТУМ: 14.02.2023.

6/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ПРОФЕСИОНАЛНА ОПРЕМА ЗА КУХИЊЕ


ДАТУМ: 08.02.2023.

5/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


ДАТУМ: 31.01.2023.

4/2023 ОПУ   ЈАВНА НАБАВКА – ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ


ДАТУМ: 20.01.2023.

3/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЧАЧАК 


ДАТУМ: 05.01.2023.

2/2023 ОПУ   ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ АНАЛИЗА, САНИТАРНО, ХИГИЈЕНСКЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ


ДАТУМ: 04.01.2023.

1/2023 ОПД   ЈАВНА НАБАВКА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ