О нама

Чачком је током јуна месеца 1926.г. кружио необичан летак који је гласио:

Родитељи наши, грађани града Чачка и све старешине наше.

Нас видите свуда по улицама, док сте ви на послу. Улица нас наводи на зло, она нам даје рђаве примере. Улица је опасна за нас и за наш живот и здравље.

Ми се сами не умемо чувати, а ви сте у послу па не можете.

Милите сви скупа и сваки за себе општину чачанску, да нам отвори забавиште, Забавиште ће нас чувати забавити и упутити добрим путем.

Нека општина уступи садашњу општинску судницу за забавиште и ми ћемо бити спасени.

То вас моле предшколска деца из Чачка“

        Две године касније током децембра месеца 1928.г.почело је са радом прво обданиште односно забавиште, како се у то време звало и било је под управом Основне школе. Забавиште је било смештено у старој општинској згради која се налазила у Улици Хајдук Вељка.Забавиште је похађало 100 полазника, деце узраста од пуних 5 година. Забавиште је радило са прекидима све до августа 1941.године, када је затворено и није радило све до ослобађења земље.

Општински Народни одбор је 3.октобра 1959.године донео одлуку о оснивању Дечијег вртића „Радост“.

       У периоду од 1976.г  до 1990.г. у чачанској општини су се повећали и побољшали друштвено-економски  услови за интензивнији  развој дечје заштите. Посебан квалитет овог периода је развој мреже вртића, повећан обухват деце и повезивање читаве  друштвене бриге о деци (1700 деце је обухваћено) планирано је да се изгради још вртића,   и отварање вртића за дневни боравак деце у сеоским срединама, у местима која се убрајају у ред већих сеоких насеља на подручју чачанске општине. То су места: Мрчајевци, Прељина, Заблаће, Слатина где су обезбеђене  локације за изградњу а МЗ и грађани су изразили спремност да помогну овој акцији.

Током ове две деценије , објекти су грађени следећом динамиком:

             1971. – Невен

             1972. – Н.Петровић

             1975. – Радост 2

             1977. – Младост

             1979. – Бошко Буха

             1981. – Мајски цвет

             1982. -Колибри

             1985. -Бамби

             1989. -Бисери 

      Период деведесетих година ће обележити рад у неповољним друштвеним околностима.   Бројни проблеми потресају земљу што се одражава и на финкционисање вртића: санкције, економска криза, инфлација. То све утиче на смањење броја деце који похађају вртић,  јер је цена вртића веома висока (услед инфлације услуге вртића су поскупеле у току године и до 70 %). По први пут од како постоји установа, на завршеном конкурсу 1992.г у вртићу има још слободних места. У тим тешким временима, руководство је приморано да затвари два ненаменски грађена објекта.

Тек 1995.г. број деце у вртићима се повећава.

         Прослављајући 70 година постојања (1998.г.) Установа је имала 11 вртића (12 је почео са радом јануара 1999.г.), у којима је било смештено 2259 деце, у 68 група целодневног боравка. Програмом припреме за полазак у школу обухваћено је 697 деце у 29 васпитних група (сеоско 17 група, 12 на градском) у трајању од 10 месеци, по три сата дневно. Са децом је радио по један васпитач.

Од 2001.г. наступа време отварања нових објеката, проширивање мреже вртића. Први сеоски вртић у коме се организује целодневни боравак деце предшколског узраста уз програм припреме за полазак у школу, је вртић-„Ђурђевак , отворен у Пријевору 2004.г. ( Адаптирана стара зграда месне заједнице, са архитектоским решењем,које задовољава стандарде  за боравак деце предшколског узраста“). Од тада се нижу нови објекти. У децембру 2005.г. се отвара вртић „Сунце“, у Омладинској улици, у дворишту постојећег вртића „Бамби“.

У 2006.г. отвара се вртић у приградском насељу, у МЗ Лугови, „Дечји Гај“ и други вртић на сеоском подручју, у Слатини „Пчелица“.

Обележавајући 80 година постојања  ( 2008.г.)  установа има 16 објеката у којима ради 399 запослених, 98 група целодневног боравка, који похађа 2818 деце, 39 група припремног предшколског програма, односно 586 деце. Обухват деце од 1-5,5 година је 37,8% у односу на број рођене на територији Града Чачка,

Од децембра 2008. године отвара се још један објекат у селу Мрчајевци са капацитетима од 6 васпитних група и 136 деце. Овим се наставља тренд сталног раста, како у материјалном (ширење мреже објеката), кадровском смислу, у различитим организационим облицима рада и обухавату деце. Током априла 2010.г. отварају се два објекта „Бубамара“ у Прељини и „Мали капетан“, у Немањиној улици. Отварањем ових објекта Предшколска установа „Радост“ постаје богатија за 7 јаслених група и 21 вртићску групу целодневног боравка.

Круну свог постојања како  у матријалном (распрострењена мража објеката), кадровском смислу, понудом различитих програма и  облика рада као и обухват деце предшколском васпитањем и образовањем  Установа је заокружила обележавањем 84. године свога постојања. Установа у оквиру своје мреже има 19 објеката, 480 запослених, 3773 уписане деце.