Testimonial 3

“Ми смо установа која има дугу и богату традицију организоване бриге о деци. Употпуности смо прилагођени њиховим индивидуалним потребама, жељама и интересовањима. Доприносимо развоју дечје маште, креативности и стваралаштва.
О деци брине стручан кадар, који се континуирано стручно усавршава градећи своје професионалне и личне компетенције.
Отворени смо за сарадњу са породицом и локалном заједницом. Настојимо да поштујемо породице, њихове обичаје и различитости.”