Testimonial 2

Бићемо најсавременија и најопремљенија установа у коју радо долазе деца и запослени. Обезбедићемо сигурну и безбедну средину у којој постоје најбољи услови за раст, развој и учење деце, без обзира на њихове способности.

Родитељи ће имати могућност избора различитих програмских модела зависно од својих потреба и већу могућност усавршавања родитељских кометенција.

Међусобним уважањем , поверењем и толеранцијом неговаћемо климу припадности и заједништва.

Запослени ће кроз континуирано стручно усавршавање унапређивати своје компетенције.

Локална заједница ће бити континурано информисана о свим активностима и активно укључена у рад наше Установе.