Набавке без примене закона о јавним набавкама 2023

Датум: 30.01.2023

14/2023 БПЗ Набавка материјала за прву помоћ


Датум: 30.01.2023

13/2023 БПЗ Набавка услуге прања возног парка


Датум: 26.01.2023

12/2023 БПЗ Набавка услуге одржавања опреме за домаћинство и угоститељство


Датум: 17.01.2023

11/2023 БПЗ Набавка услуге одржавања возног парка


Датум: 16.01.2023

10/2023 БПЗ Набавка услуге безбедности здравља на раду


Датум: 16.01.2023

9/2023 БПЗ Набавка услуге организовања курса енглеског језика


Датум: 13.01.2023

8/2023 БПЗ Набавка услуге фотокопирања


Датум: 13.01.2023

7/2023 БПЗ Набавка услуге сервиса лифтова


Датум: 12.01.2023

6/2023 БПЗ Набавка – закуп штампача


Датум: 12.01.2023

5/2023 БПЗ Набавка канцеларијског материјала


Датум: 11.01.2023

4/2023 БПЗ Набавка услуга пуњења тонера, сервисирања штампача и копир апарата


Датум: 06.01.2023

3/2023 БПЗ Набавка услуга одржавања сајта за потребе ПУ РАДОСТ – Чачак


Датум: 05.01.2023

2/2023 БПЗ Набавка услуга сервисирања рачунара


Датум: 04.01.2023

1/2023 БПЗ Набавка горива