Јавне набавке – 2019


ДАТУМ: 18.10.2019.

14/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – АДАПТАЦИЈА УПРАВЕ ВРТИЋА У ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ


ДАТУМ: 15.10.2019.

10-1/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ (ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК)


ДАТУМ: 25.09.2019.

4/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ОПРЕМА ЗА ЈАСЛИЦЕ


ДАТУМ: 25.09.2019.

10/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ


ДАТУМ: 20.09.2019.

12/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМОВАЊА ЗА ДЕЦУ КОРИСНИКЕ ПУ РАДОСТ


ДАТУМ: 20.09.2019.

11/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ КОЈА БОРАВЕ У ПУ РАДОСТ


ДАТУМ: 21.08.2019.

9-1/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ


ДАТУМ: 19.08.2019.

15/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ЗАМЕНА ДЕЛА ОГРАДЕ НА ДВОРИШТУ ВРТИЋА  “БОШКО БУХА” I ФАЗА


ДАТУМ: 14.08.2019.

18-1/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – АДАПТАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У ДЕЧЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ “ОВЧАР” У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 06.08.2019.

9/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ


ДАТУМ: 16.05.2019.

16/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – РАСВЕТА У ДВОРИШТУ  ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА “ОВЧАР” У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 16.05.2019.

19/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ЗАКУП СУНЦОБРАНА И ПЛАЖЕ У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 10.05.2019.

20/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ “ОВЧАР” У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 25.04.2019.

3/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ “ОВЧАР” У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 25.04.2019.

18/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – АДАПТАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ “ОВЧАР” У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 25.04.2019.

17/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ЗАМЕНА ДЕЛА СТОЛАРИЈЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ “ОВЧАР” У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 25.04.2019. 

13/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – РАСХЛАДНА КОМОРА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА “ОВЧАР” У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 22.04.2019.

4-1/2019 ОП    ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА ЛЕТОВАЊЕ У УЛЦИЊ – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК


ДАТУМ: 12.03.2019.

6/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – НАМЕШТАЈ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ГРУПЕ


ДАТУМ: 07.03.2019.

4/2019 ОП    ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА ЛЕТОВАЊЕ У УЛЦИЊ


ДАТУМ: 06.03.2019.

3/2019 ОП    ЈАВНА НАБАВКА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТA “ОВЧАР” У УЛЦИЊУ


ДАТУМ: 18.02.2019.

2/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


ДАТУМ: 01.02.2019.

5/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ СУДОВА


ДАТУМ: 31.01.2019.

7/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ПРОФЕСИОНАЛНИ УСИСИВАЧИ ЗА СВЕ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ


ДАТУМ: 23.01.2019.

2/2019 OП    ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


ДАТУМ: 03.01.2019.

1/2019 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПУ РАДОСТ – БЕНЗИН И ДИЗЕЛ


ДАТУМ: 03.01.2019.

8/2018 ЈНМВ    ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКЕ УСЛУГЕ