Набавке без примене закона о јавним набавкама 2020

Датум: 15.12.2020.

Набавка постера и флајера – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 30.11.2020.

Набавка кречења и фарбања – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 30.11.2020.

Набавка фотокопирања, коричења и сл – Пројекат “Екологија”

 

 


Датум: 30.11.2020.

Набавка канцеларијског материјала – Пројекат “Екологија”


Датум: 30.11.2020.

Набавка ликовног материјала, дидатичког материјала и литературе – Пројекат “Екологија”


Датум: 30.11.2020.

Набавка намештаја – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 30.11.2020.

Саднице – Пројекат “Екологија”


Датум: 13.11.2020.

Набавка рачунарске опреме – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 09.11.2020.

Набавка тепиха – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 06.11.2020.

Набавка услуга постављања комуникационе и wireless мреже


Датум: 06.11.2020.

Набавка дидактичког материјала материјала – Пројекат “Подржимо децу и породицу “


Датум: 27.10.2020.

Набавка ликовног материјала – Пројекат “Подржимо децу и породицу “


Датум: 30.09.2020.

Услуге безбедности и здравља на раду


Датум: 08.09.2020.

Услуге одржавања централног грејања


Датум: 01.09.2020.

Санација крова НП


Датум: 17.07.2020.

Услуге стручног надзора


Датум: 13.07.2020.

Набавка ситног инвентара за централне кухиње


Датум: 02.07.2020.

Услуге сервисирања и замене делова на гасним котловима и горионицима