Сарадња са породицом

02.04.2021 Брошуре за родитеље

Брошура за породице

Добробит деце

Социјално емоционално учење

Васпитавање подршком и правилима

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 11.09.2012

 

САРАДЊА СА ЗАЈЕДНИЦОМ

Да би вртић био повезан са заједницом важно је да:

– се ресурси и простори у заједници користе за реализацију различитих активности(отворени простори, институције образовања, културе испорта…);

–  деца и васпитачи учествују у различитим дешавањима у локалној заједници

(прославе, фестивали, акције…);

–  се организују  манифестације у које се укључују чланови локалне заједнице(представе, изложбе, перформанси, промоције…);

–  локалне привредне и услужне организације (фабрике, занатске радње, банке, тржницентри…) буду  места реализације програмских активности или учествују уактивностима у вртићу;

–  локалне привредне и пословне организације учествују у финансирању појединихактивности и акција, опремању и набавци потрошних материјала;

–  информације о предшколској установи и програму су доступне у локалној

заједници (нпр. у библиотеци, пошти, дому здравља, месној заједници, локалним

медијима);

–  се повезује  са другим образовним програмима и организацијама везаним за

образовање деце и рад са породицом, укључујући организације родитеља;

–  омогућава породицама повезивање са другим услугама и програмима у локалнојзаједници који су потребни породици;

Сарадња са локалном и широм друштвеном заједницом планира се на нивоу установе у целини. Дати план је сачињен на основу плана сарадње са друштвеном средином  радних јединица, односно тимова објеката (све васпитне групе) имајући у виду интересовања и потребе сваке васпитне групе, специфичности окружења у коме функционишу свака од наведених организационих целина.

У Годишњем плану рада представићемо приказ планиране сарадње на нивоу установе у целини. Планирање рада на нивоу тимова објеката и васпитних група представља даљу разраду и операционализацију планираних активности из Годишњег плана установе.

У табели која следи дат је приказ планираних активности сарадње са временом, местом, носиоцима активности и циљном групом.

Приказ планираних активности сарадње са заједницом
Активност  Институција/ Време реализације/ Организатор/ Циљна група
организација учесталост активности реализатор
-Организација Дом  културе септембар, октобар, током године *Дом  културе/ -група ппп
         
позоришних представа за децу              децембар глумачка трупа целодневног
         
-Организација приредбе „Радујем се бићу ђак“   октобар, април *Радна група за организовање приредбе боравка
         
-Организовање традиционалних ликовних изложби /обележавање Дечје недеље, Ускрса,…/   април *стручни сарадници и ппп
         
-Изложба дечијих радова       -четворочасовног програма
         
-Манифестација „Креативац“        
         
-Хуманитарне акције        
-Остваривање континуиране сарадње с циљем пласирања актуелних информација из вртића Медијске куће/ТВ Галаксија, РТС, Телемарк, Чачански глас Током године Медијске куће Предшколска установа „Радост“ -деца предшколског узраста и њихове породице
-Организовање радионица за децу/ликовна, говорна/ Библиотека „Владислав Петковић Дис“ Месечно по један објекат установе Библиотека „Владислав Петковић Дис“ -групе ппп
   
-Учлањавање предшколаца из целодневног и ППП програма на територији  града у Дечје одељење Градске библиотеке -четворочасовни програм,
   
Реализација пројекта целодневни
   
 „ Читам и растем“ боравак,
   
  деца старијих
   
   васпитних група
-Организовање посета саобраћајних полицајаца деци ППП група с циљем проширивања знања о занимању саобраћајног полицајаца Саобраћајна милиција Током године Саобраћајна милиција -групе ппп
   
-Обележавање Недеље превенције повреда у саобраћају -четворочасовни програм, целодневни
   
  боравак
-Организација акција које промовишу здрав начин живота и дечија права /еколошке акција, …/ Град Чачак Септембар, октобар, ПУ“Радост“, -Сва деца,
       
-Иницирање акција са циљем унапређивање рада у области дечје заштите током године Град Чачак њихове породице,
       
-Укључивање у пројекте које подржава јединица локалне самоуправе /пројекти из области очувања животне средине/ током године   стручни радници
       
  током године   установе
-Организовање посета ватрогасаца с циљем проширивања знања о занимању ватрогасаца и поступцима при гашењу пожара Ватрогасна бригада месечно, Ватрогасна бригада -деца свих
   
током читаве године ппп група
-Обележавање значајних датума из календара здравља, едукација за васпитаче, децу и родитеље ЗЗЈЗ током године Превентивна служба установе, завод за заштиту здравља, васпитачи -деца узрастс од 3 до 6,5 година, сви васпитачи
   
-Посета деце здравственим установама, посете здравствених радника вртићу и друге здравствене институцију
-Пројекција дечјих и цртаних филмова  Биоскоп октобар, март,март, Биоскоп, Чачак -групе ппп,
   
април,мај старије васпитне
   
    групе
-Посете актуелним поставкама  музеја Народни музеј октобар Народни музеј, -групе ппп,
       
-Организовање изложбе заједно са представницима музеја на тему „Дечје игре и играчке некад и сад“ април, ПУ „Радост“ старије васпитне
       
  мај    групе
       
  новембар    
-Посете актуелним поставкама  Галерије Галерија „Надежда Петровић“ октобар,  Галерија “Н.Петровић“, -групе ппп
   
током године ПУ“Радост“
-Учешће на  традиционалном новогодишњем концерту КУД Абрашевић децембар КУД Абрашевић -групе
 
заинтересоване
 
 за посете
-Учешће на традиционалном концерту Плесне школе и струдија /Луна, децембар Плесни студио “Луна“ -групе
   
Стар-денс,../ заинтересоване
   
   за посете
-Посете свештеника вртићским  групама Црквена општина, током године Представници -групе
       
-Манифестације поводом обележавања црквених празника /Божићни празници, Крстовдан, Ускршњи празници, Свети Сава,../ Чачак црквена општине, заинтересоване
       
    ПУ“Радост“  за посете
-Спортске манифестације за децу предшколског узраста /турнири у фудбалу, маратон, Олимпијада за децу,/ Спортски центар По потреби током године ПУ “Радост“, -старије васпитне
       
-Учешће у спортским акцијама „Младост“, спортски клубови: ФК“Борац“;КК“Борац“,карате клуб „Борац“ Спортски центар “Младост“ групе,
       
 и манифестацијама које се организују у граду     ппп групе
       
       и остале групе
       
      према интересовању
-Излети за децу Аутопревоз по потреби Аутопревоз, -све групе које
       
-Превоз деце вртића која су укључена у јавне манифестације, праћење позоришних представа и др. културне манифестације током године ПУ Чачак реализују излете
       
       или су укључена
       
      у јавне
       
      манифестације
       
      које се одржавају
       
       на већим у
       
      даљеностима од
       
       вртића које
       
      похађају деца
-Обилазак ЗОО врта зоо-врт, Београд, Јагодина април, Предшколска установа „Радост“ -групе ппп
     
стицање основних информација о животињама и њиховим стаништима мај – целодневног
     
      боравка
     
    и ппп
     
    четворочасовног програма
-посете деце Сајму меда, воћа и цвећа, који се организује на Градском тргу Удружење пчелара града Чачка септембар Удружење пчелара, -групе ппп,
       
-учешће деце у манифестацији отварања сајма септембар ПУ“Радост“ старије васпитне
       
      групе вртића
-Остваривање континуиране сарадње с циљем пласирања актуелних информација из вртића Медијске куће/ током године, Медијске куће, -деца
         
-Креирање заједничких емисија с циљем едукације средине и промовисања дечјих потреба и права РТВ Галаксија, , Телемарк, РТС, Чачански глас,../ континуирано ПУ „Радост“  предшколског
         
         узраста
         
        и њихове
         
        породице
-Обележавање значајних датума из календара здравља, едукација за васпитаче, децу и родитеље Завод за заштиту здравља Током године Превентивна служба установе, -деца узраста од
       
-Посете деце здравственим установама, посете здравствених радника вртићу и Завод за заштиту здравља, 3 до 6,5 година,
       
   друге здравствене васпитачи сви васпитачи
       
  институције    и родитељи
       
       деце која
       
      похађају вртић
-организовање заједничких активности с циљем помоћи деци у остваривању својих права Удружења грађана и сл.организације и удружења/Удружење родитеља деце са сметњама у развоју, Током године Представници удружења, -деца
     
Удружење рома,../ ПУ“Радост“ предшколског
     
    узраста и њихове
     
    породице
Учешће у истраживањима, едукацијама, стручне посете са циљем унапређивање в-о праксе Факултети и др. институције /институти, удружења По потреби директор, стручна служба, васпитачи -заинтересовани
 
радници установе