Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм , је део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања. Похађају га деца у години пред полазак у школу. Остваривање ППП доприноси програмском и организационом повезивању и остваривању континуитета предшколског и школског образовања и васпитања. Основна функција припреме је да се свој деци обезебеде услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социокултурне разлике и обезбеђује уједначенији старт при поласку у школу.

Законом о основама система образовања и васпитања је предвиђено да ППП траје 4 часа дневно, најмање 9  месеци у години пред полазак у школу. ППП је обавезан за сву децу старости од пет и по до шест и по година и доступан је свој деци која су стасала за његово похађање. Приликом промене вртића Установа издаје Преводницу, а по завршетку програма Уверење о његовом похађању. 

У ПУ “Радост” током 2013./2014. године припремни предшколски програм  се реализује кроз:

– целодневном боравку

– 10 васпитних група

– 297 деце

– четворочасовном облику рада

– у седишту установе

– 5 васпитних група – 84  деце 

– четворочасовном облику рада – ван седишта

 – 7 васпитних  групe –  деце 103  

Припремни предшколски програм у седишту установе

објектиброј групацелодневни боравак број група, четворочасовни ппп
Бошко Буха12
Невен1/
Радост 11/
Сунце22
Бамби2/
Мајски цвет1/
Надежда Петровић21
Укупно:105

Припремни предшколски програм ван седишта установе

МестоБрој група
Горња Горевница1
Миоковци1
Трбушани1
Трнава1
Доња Трепча1
Заблаће2
Укупно:7