Пројекти

ПРОЈЕКАТ „ПЕТОМИНУТНО ВЕЖБАЊЕ“

Пројекат „Петоминутно вежбање“ се реализује у Предшколској установи „Радост“ од септембра 2015.године.

 Циљеви пројекта:

 – Стварање услова за подизање нивоа физичке активности деце

 – Превенција и корекција деформитета

 – Промовисање здравог живота и развијање здравих навика код деце и њихових породица

 – Побољшање постуралног статуса, положаја и држања тела, превенција и корекција деформитета локомоторног апарата (кичменог стуба, колена, стопала..) кроз вежбе корективне гимнастике.

Корективна гимнастика је скуп физичких вежби усмерених на борбу против узрока који доводе до поремећаја постуралног статуса,као и на ублажавање и отклањање већ насталих деформитета. Пажљиво изабране вежбе имају за циљ повећање снаге мишића, повећање амплитуде покрета и побољшање координације покрета. Перманентним тонизирањем целокупне мускулатуре, нарочито постуралне, остварује се значајно превентивно деловање и спречава настанак телесних деформитета.

Узрасне групе којима је програм намењен:Програм ће се реализовати у свим васпитним групама, на начин који је прилагођен узрасту деце.

Организација рада:

Координацију пројектних  активности и све активност везано за праћење програма на ниву установе спроводи координатор пројекта.

Координатор програма је стручни сарадник за физичковаспитање Ивана Вукајловић.

Реализатори пројекта: стручни сарадник за физичко васпитање, васпитачи, медицинске сестре – васпитачи.

Програмске активности се састоје од 20  вежби. Све васпитне групе су добиле програм вежби.

Време реализације програма:Активности из програма реализоваће се сваког радног дана у 7:20 часова у свакој групи, фискултурној сали.

Сарадници на програму: Савет за здравље /педијатар, физијатар/, ПУ“Моје детињство”.

ПРОЈЕКАТ „ ЧИТАМ И РАСТЕМ“

У данашњем свету науке и технологије, компјутера и мобилних телефона, све мање пажње посвећујемо књижевним делима. Прешколска установа „Радост“  већ годинама има  успешну сарадњу са Библиотеком „Владислав Петковић Дис“.   Пројекат „Читам и растем“ реализује се у Предшколској установи „Радост“ од 2016. године. Деца ће организовано  ићи у посету библиотеци са циљем упознавања,стицања нових знања…  Библиотекарке ће  долазиле у објекте Предшколске установе „Радост“ и својим активностима  мотивисати  децу да закораче у свет књига, упознају се  са сликовницама, тактилним књигама од најранијег узраста /јаслене групе, млађе вртићске/.

Циљеви пројекта:

Општи циљ:

 – Богаћење дечијег речника и неговање граматички правилног говора,

 – Учење културе говорне комуникације.

Задаци:

 – Постаћи децу да закораче и истраже свет књига,

 – Постаћи децу да науче да траже да им се чита да сами читају, стварају асоцијације, развијају машту.

Коме је намењен пројекат?

Деци старијег јасленог узраста и свих вртићских група.

Организација рада:

Координацију програмских активности и све активност везано за праћење програма на ниву установе спроводи координатор пројекта.

Реализатори програма:

Васпитачи и медицинске сестре који реализују  вапитно образовни рад  у старијим јасленим и свим вртићским групама. Сарадници на програму, библиотекарке.

Време реализације програма:

Два пута месечно организоваће активности са децом у старијим јасленим и свим вртићским групама.

Сарадници на програму: Сарадници на пројекту, библиотекарке

АКТИВНОСТ МЕСТО УЧЕСНИЦИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ
Радионице за децу Просторије

Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис»

Деца и васпитачи старијих и припремних предшколских група Библиотекари Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис», васпитачи Последња недеља септембра
Радионице за децу «Мисли па смисли» Просторије

Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис»

Деца и васпитачи старијих и припремних предшколских група Библиотекари Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис» ,васпитачи Октобар
Активност у групи «Читам и растем» Предшколска установа «Радост» Деца и васпитачи старијих јаслених, млађих и средњих вртићских група Библиотекари Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис»

медицинске сестре, васпитачи

Новембар
Читамо бајке Предшколска установа «Радост» Деца и васпитачи старијих јаслених, млађих и средњих вртићских група Библиотекари Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис» медицинске сестре, васпитачи Децембар
Библиотека у вртићу Предшколска установа «Радост» Деца и васпитачи старијих јаслених, млађих и средњих вртићских група Библиотекари Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис», медицинске сестре, васпитачи Фебруар

Март

Организовање акције «Деца дарују деци» Акција прикупљања књига Предшколска установа «Радост» Деца свих група Медицинске сестре и васпитачи Светски дан књиге
Дружење деце са писцима Предшколска установа «Радост» Деца свих група Васпитачи Током године
Правимо своју бајку Просторије

Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис»

Деца и васпитачи старијих и припремних предшколских група Библиотекари Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис»

Васпитачи старијих и припремних предшколских група

Април
Изложба дечијих радова «Моја књига» и «Правим своју бајку» Дом културе Васпитачи старијих и припремних предшколских група Дечијег одељења градске библиотеке «Владислав Петковић Дис»

Васпитачи старијих и припремних предшколских група

Мај

Приликом прве посете библиотеци  деца ће постати чланови библиотеке.

Учешће на ликовном конкурсу који се организује библиотека /нпр. Међународни фестивала хумора у Лазаревцу/.

Учешће у активностима које се организују у оквиру Дисовог пролећа.

ПРОЈЕКАТ „РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ“

 

 Праћeње развоја моторичких способности код деце се реализује у  Предшколској установи „Радост“ од 2016. године . Израђен је план активности за  све васпитне групе по узрасту.

Основни  циљеви :

–       Одржавање нормалног стања апарата за кретање, посебно зглобова, веза и       мишића , што се одражава у њиховој снази и покретљивост.

–        Свестрани развој моторике, односно формирање и учвршћивање способности и овладавање простором кроз кретање у њему, које је координирано, складно, уравнотежено и  ритмично.

–        Развој равнотеже у статичким и динамичким положајима тела, развијеност свих мишићних група (трупа, кичме, стомака, ногу, раменог појаса, руку) као и развој психофизичких способности: брзине, окретности, гипкости, снаге, издржљивости, прецизности и др.

Коме је програм намењен:Деци свих узрасних група

Организација рада :

Координацију програма и свих програмских активности везано за праћење програма и праћење развоја моторике на нивоу установе спроводиће  координатор пројекта, педагог физичке културе  Ивана Вукајловић..

 Реализација пројекта ће се спроведити  кроз едукацију васпитача и медицинских сестара – васпитача и то кроз угледне активности и активе. Едукацију ће  вршити координатор пројекта.

Динамика рада :

 Активности из програма, јаслене групе  раде једном седмично, а вртићске групе два пута седмично. Праћење  развоја (усвојеност знања и умења),  се врши током целе године. Анализа добијених резултата се врши на крају године.

Реализатори програма :

Стручни сарадник за физичко васпитање, васпитачи, медицинске сестре – васпитачи.

ПРОЈЕКАТ „УЧИМО ПО ПРАВИЛИМА“

Пројекат  „Учимо по правилима“ се реализује у Предшколској установи „Радост“ од септембра 2017.године. Учесници у реализацији пројекта су деца припремних предшколских  група. Деца ће посетити  фудбалски, кошаркашки, одбојкашки и карате клуб . Посета наведеним клубовима је  у циљу учења правила поменутих спортских игара, учење саме игре на терену, учење ФЕР ПЛЕЈ-у (Шта је за тебе фер игра?),  и упознавање са најбољим спортистима из горе наведених спортова. Деца  на крају школске године имају квиз знања – усвојеност знања правила фудбала, кошарке, одбојке и каратеа.

Циљеви програма

 – Учење правила фудбалске, кошаркашке, одбојкашке игре и учење правила каратеа,

 – Стварање услова за подизање нивоа физичке активности деце,

 – Стварање нових вештина и знања,

 – Превенција насиља и нежељених облика понашања,

 – Креативним приступом, стварати осећај радости и самозадовољства,

 – Упознавање деце са познатим спортистима,

 – Развијање позитивне слике о себи, поверење у себе, свест о својим способностима,

 – Упознавање са једним даном успешног спортисте.

Број деце укључене у програм:

Програм  се реализовао  у предшколској групи.

Време трајања програма са временском динамиком:

Током целе године се спроводе активности посете спортским клубовима, учења правила спортских игара и примена истих на терену.

Организација рада:

Координацију пројектних  активности и све активности везано за праћење пројекта на ниву установе спроводио је  координатор пројекта Ивана Вукајловић.

Реализатори програма:

Васпитачи , педагог физичке културе.

Место остваривања:

Простор вртића, фудбалски терен ФК ”Борац”, сала “Соколане”, кошаркашки терен КК ”Борац”, просторије карате клуба “Борац”.

Сарадници на програму: ФК “Борац” ; КК “Борац” ; ОК ”Чачак”; Карате клуб “Борац”.