Данас

Предшколска установа “Радост” обавља делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања и посебним Законом.

У оквиру своје делатности Установа обавља послове:

• Неге и васпитања деце од 6 месеци до 3 године;

• Образовање и васпитање деце од 3 године до укључивања у програм припреме за школу;

• Програм предшколског васпитања и образовања

• Исхране, неге,превентивно здравствене и социјалне заштите деце предшколског узраста

За остваривање делатности Установа користи 8 објеката (вртић “Надежда Петровић”, “Сунце”, “Мајски цвет”, “Бамби”, “Радост 1“, “Радост 2”, “Бошко Буха” и “Невен”). Четворочасовни припремни предшколски програма реализује се на градском подручју (у седишту установе) и на сеоском подручју (ван седишта установе). Програм васпитно образовног рада са децом узраста од 3 до 5,5 реализује се у Трнави, у адаптираном простору месне заједнице Трнава, програм траје 6 сати дневно. Установа реализује васпитно образовни рад у болничкој групу на педијатријском одељењу чачанске болнице као и у Дечијем одмаралишту “Овчар” у Улцињу.