Данас

Предшколска установа “Радост” обавља делатност васпитања и образовања деце предшколског у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања и посебним Законом.

У оквиру своје делатности Установа обавља послове:

  • Неге и васпитања деце од 6 месеци  до 3 године;
  • Образовање и васпитање деце од 3 године до укључивања у програм припреме за школу;
  • Програм предшколског васпитања и образовања
  • Исхране, неге,превентивно здравствене и социјалне заштите деце предшколског узраста

За остваривање делатности Установа користи 8 објеката (вртић “Надежда Петровић”“Сунце”“Мајски цвет”“Бамби”, “Радост 1“, “Радост 2”, “Бошко Буха”), у којима је смештено —– деце распоређених у 63 групе целодневног боравка. Четворочасовни припремни предшколски програма  реализује се у 12 група , од тога 5 група на градском подручју (у седишту установе) и 7 група на сеоском подручју (ван седишта установе). Установа реализује васпитно образовни рад у болничкој групу на педијатријском одељењу чачанске болнице као и у Дечијем одмаралишту “Овчар” у Улцињу.