Организација

Предшколска установа ,,Радост“ остварује васпитно образовни рад, негу и превентивну здравствену заштиту, социјалну заштиту и исхрану у 8 ојеката.

Припремни предшколски програм у сеоским срединама реализује се у просторима основних школа и месних заједница који су за потребе деце адаптирани.

Програм васпитно образовног рада са децом узраста од 3 до 5,5 реализује се у Трнави, у адаптираном простору месне заједнице Трнава, програм траје 6 сати дневно.

Како би се ефикасније организовао рад и ефикасније остваривале основне делатности у установи радне јединице установе су подељене на мање целине тј. организационе јединице. За сваку јединицу је одређен руководилац, који је одговоран за проток информација и реализацију задатака у оквиру своје радне једнице.

Целодневни боравак деце узраста до три године – јаслице су посебне организационе целине којима руководе руководиоци организационих јединица медицинске сестре васпитачи. Рад са децом узраста од три године до поласка у школу организују руководиоци организационих јединица васпитачи у посебним организационим јединицама којих има укупно 8.

О исхрани деце брине нутрициониста, храна се припрема у две централне кухиње које такође представљају посебне организационе јединице.

О превентивно здравственој заштити деце стара се тим превентивних сестаре које имају свог координатора, а распоређене су по објектима.

Стручни сарадници баве се унапређивањем васпитно образовног рада и пружањем стручне помоћи деци, родитељима и васпитном особљу по питањима која су од значаја за образовање и васпитање. Стручни сарадници су: два педагога, психолог, логопед и педагог физичке културе. Стручни сарадници чине посебну организациону целину.

У Установи постоје још две организационе јединице: административно правна служба и техничка служба.