НТЦ Систем учења

“НТЦ систем учења за предшколски узраст”, реализује се у ПУ „Радост“ од септембра 2011.г. Циљ овог програма је подстицање интелектуалних способности деце предшколског узраста, као и детекција даровите деце.

Применом елемената овог програма уведене су иновације у васпитно образовни рад, а на основу научних сазнања о психофизичком развоју деце и процесу учења. Васпитачи који су реализовали овај програм едуковани су кроз семинар, предавања аутора програма, активе, као и инструктивни рад са стручним сарадницима.