Набавке без примене закона о јавним набавкама 2024

Датум: 09.07.2024

36/2024 БПЗ – ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ


Датум: 20.05.2024

35/2024 БПЗ – МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ


Датум: 09.05.2024

34/2024 БПЗ – НАБАВКА ЛАПТОПОВА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ


Датум: 08.05.2024

33/2024 БПЗ – НАБАВКА МАЛИХ АПАРАТА ЗА ПРИПРЕМУ И ЧУВАЊЕ ХРАНЕ


Датум: 30.04.2024

32/2024 БПЗ – НАБАВКА ПОСТЕЉИНЕ


Датум: 03.04.2024

31/2024 БПЗ – СЕРВИС КЛИМА УРЕЂАЈА


Датум: 18.03.2024

30/2024 БПЗ – ОБУЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ


Датум: 08.03.2024

29/2024 БПЗ – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРИМЕРЕ


Датум: 26.02.2024

28/2024 БПЗ – СТОЛАРСКИ РАДОВИ У ВРТИЋУ МАЈСКИ ЦВЕТ


Датум: 22.02.2024

27/2024 БПЗ – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


Датум: 22.02.2024

26/2024 БПЗ – ВОДОВОДНИ И СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ


Датум: 20.02.2024

25/2024 БПЗ – ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА


Датум: 07.02.2024

24/2024 БПЗ – ПОСУДЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ НАМИРНИЦЕ


Датум: 05.02.2024

23/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА КУРСА ПРОГРАМИРАЊА ЗА ДЕЦУ


Датум: 05.02.2024

22/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ПРАЊА ВОЗИЛА


Датум: 01.02.2024

21/2024 БПЗ – НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА


Датум: 01.02.2024

20/2024 БПЗ – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО ШАХТИ


Датум: 31.01.2024

19/2024 БПЗ – УНИФОРМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ


Датум: 29.01.2024

18/2024 БПЗ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


Датум: 26.01.2024

17/2024 БПЗ – ПРЕДМЕТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО – ПЛАСТИКА


Датум: 24.01.2024

16/2024 БПЗ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРВУ ПОМОЋ


Датум: 17.01.2024

15/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА


Датум: 17.01.2024

14/2024 БПЗ – ЗАКУП ШТАМПАЧА


Датум: 16.01.2024

13/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА


Датум: 16.01.2024

12/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА, КОРИЧЕЊА И СЛ.


Датум: 16.01.2024

11/2024 БПЗ – НАБАВКА УСИСИВАЧА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ


Датум: 15.01.2024

10/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА


Датум: 15.01.2024

9/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО


Датум: 15.01.2024

8/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА КУРСА СТРАНОГ ЈЕЗИКА


Датум: 12.01.2024

7/2024 БПЗ – НАБАВКА ХЛЕБОРЕЗНИЦЕ


Датум: 05.01.2024

6/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ПУЊЕЊА ТОНЕРА И СЕРВИСИРАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА


Датум: 05.01.2024

5/2024 БПЗ – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА САЈТА


Датум: 05.01.2024

4/2024 БПЗ – УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА


Датум: 05.01.2024

3/2024 БПЗ – УСЛУГА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ


Датум: 05.01.2024

2/2024 БПЗ – НАБАВКА ГОРИВА


Датум: 05.01.2024

1/2024 БПЗ – НАБАВКА ПП ЗАШТИТЕ