Резултати конкурса 2020/2021

ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Родитељи деце која су примљена на Конкурсу за упис деце у Предшколску установу ,,Радост“ Чачак за 2020/2021. годину неопходно је да дођу у објекат у који је дете уписано од 22.06. до 26.06.2020. године у термину од 11:00 до 13:00 часова на индивидуални разговор са будућим васпитачима свог детета.

Mолимо родитеље да поштују наведени датум и време.


Жалбе на резултате конкурса примају се у управи Установе, у објекту “Сунце”, Булевар Вука Караџића бб, од 13.06.2020. године до 22.06.2020. године у времену од од 13,00 до 15,00 часова.

Жалба може бити поднета на обрасцу за жалбе или написана у слободној форми и мора да садржи име и презиме детета, матични број детета, деловодни број захтева и разлог подношења жалбе.

Разматраће се само жалбе које су предате у предвиђеном року.

Образац за жалбу


Од 01.07.2020. године на захтев родитеља / другог законског заступника који је поднео уредну документацију за упис детета у Установу, а дете није примљено, Установа ће издати потврду да дете због недостатка слободних капацитета није примљено у Установу.