Набавке без примене закона о јавним набавкама 2021

Датум: 22.10.2021

39/2021 БПЗ Радови на партерном уређењу дворишта вртића МАЈСКИ ЦВЕТ


Датум: 29.09.2021

10/2021с БПЗ Услуга одржавања централног грејања


Датум: 11.08.2021

9/2021 БПЗ Набавка ликовног материјала


Датум: 02.07.2021

23/2021 БПЗ Набавка услуге сервисирања и репарације котлова


Датум: 27.05.2021

32/2021 БПЗ Набавка медицинског материјала


Датум: 27.05.2021

Набавка лаптопа – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 20.05.2021

38/2021 БПЗ – Коришћење сунцобрана и дела плаже


Датум: 11.05.2021

28-2/2021 БПЗ – Стручни надзор – Молерски радови


Датум: 29.04.2021

28-1/2021 БПЗ – Стручни надзор – Санација крова РАДОСТ 1


Датум: 20.04.2021

20/2021 БПЗ – Набавка услуга – Гасне детекције


Датум: 20.04.2021

17/2021 БПЗ – Набавка услуга – Сервисирање клима уређаја


Датум: 06.04.2021

Набавка расвете – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 01.04.2021

22/2021-1 БПЗ – Набавка испитивање громобранских инсталација


Датум: 31.03.2021

22/2021 БПЗ – Набавка стручни надзор


Датум: 29.03.2021

18/2021 БПЗ – Набавка услуге прегледа и контроле гасне инсталације


Датум: 29.03.2021

4/2021 БПЗ – Набавка материјала за прву помоћ


Датум: 10.03.2021

37/2021 БПЗ – Набавка водоводног материјала


Датум: 10.03.2021

36/2021 БПЗ – Набавка регистрација возила


Датум: 10.03.2021

1/2021 БПЗ – Набавка постељине


Датум: 04.03.2021

Набавка потрошни материјал – пластика


Датум: 01.03.2021

Набавка намештаја – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 01.03.2021

Набавка столарије – ВРАТА – Пројекат “Подржимо децу и породицу”


Датум: 01.03.2021

Набавка столарског материјала


Датум: 17.02.2021

Набавка услуге одржавања опреме за домаћинство и угоститељство


Датум: 02.02.2021

Набавка електро материјала


Датум: 01.02.2021

Набавка алата за техничку службу


Датум: 25.01.2021

Набавка услуге одржавања курса страног језика у ППП


Датум: 25.01.2021

Набавка услуге чишћења кухињске вентилације


Датум: 20.01.2021

Набавка услуге фотокопирања


Датум: 20.01.2021

Набавка услуге пуњења тонера


Датум: 20.01.2021

Набавка услуге закупа штампача


Датум: 15.01.2021

Набавка канцеларијског материјала


Датум: 12.01.2021

Набавка услуге противпожарне заштите


Датум: 12.01.2021

Набавка услуга сервисирања рачунара


Датум: 12.01.2021

Набавка услуга постављања комуникационе и wireless мреже


Датум: 12.01.2021

Набавка услуга сервисирања и одржавања возног парка


Датум: 12.01.2021

Набавка услуга одржавања сајта установе


Датум: 05.01.2021

Набавка услуга безбедности и здравља на раду и израда акта о процени ризика


Датум: 05.01.2021

Набавка горива


Датум: 05.01.2021

Набавка – услуга сервисирања лифтова