Радост 2

Живим поред старијег брата,
Али молим да се зна:
-Желим бити увек први,
Иако се зовем Радост 2.
Oрганизатор посла у вртићу: Славица Гојковић,васпитач
Организатор посла у јаслицама:Весна Ранђић, мед. сестра – васпитач
ВРТИЋ: „РАДОСТ II“
АДРЕСА: Радиша Поштић бр.4
ТЕЛ: 032/ 226  240