Радост 1

Први сам се родио, није било скоро,
Радост 1 се зовем и старим врло споро.
Године се нижу, мудрости све више,
Потомци се рађају, историја се пише.
Вртић „Радост 1“ је најстарији објекат Предшколске установе „Радост“, израђен је 1961.године. Давних шездесетих, када је отваран, овај вртић је био први наменски грађен вртић у граду. У њему је у то време била смештена управна зграда, централна кухиња и продужени боравак за децу школског узраста. Данас се у њему налазе четири васпитне групе деце узраста од 3 до 7 година.
Површина објекта је 550м2. У објекту је смештено 140 полазника. Запослено је осам  васпитача, једна сервирка и две спремачице.
Организатор посла: Мила Арсенијевић, васпитач
ВРТИЋ: „РАДОСТ I“
АДРЕСА: Радиша Поштић бр.4                                                  
ТЕЛ: 032/ 343 100