Невен

Хвалим се имам чиме,
Невен је моје име,
Спортисти се код мене окупљају,
А комшије полицајци нас чувају.
Вртић «Невен» саграђен је 1971. године, по нацрту архитекте Владимира Тврдковића по светским стандардима који су у то време важили, по такозваном «шведском моделу». Овај вртић је годинама био узор за многе вртиће који ће се касније градити. бројни експериментални програми кренули су из овог вртића, а често су реализовани у сарадњи са бројним културним установама града. Захваљујући пројекту «Игром до здравља» који је реализован 2013.г. овај објекат има најопремљеније  двориште у граду.
Васпитно образовни рад се реализује у четири  вртићске и  једној јасленој групи. У вртићу ради осам васпитача, две медицинске сестре – васпитача, превентивна сестра, две спремачице и једна сервирка.
Површина објекта је 1.050 м², а дворишта 800 м².
Организатор посла: Снежана Нововић, васпитач
ВРТИЋ: „НЕВЕН“
АДРЕСА: Цара Душана б.б.
ТЕЛ: 032/ 342 413