Надежда Петровић

Ја сам главни, Зашто крити?
Неко мора и то бити.
Управа код мене ту је,
Надежда Петровић, нека се чује!
Име сликарке поносно носим,
Са својом становницима  се поносим.
Вртић „Надежда Петровић“ је саграђен 1972. године. У њему по први пут почињу са радом и прве јаслене групе. Данас се у објекту реализује васпитно образовни рад и нега у 7 вртићских и 4 јаслене групе. Целодневни боравак похађа 190 малишана, а припремни предшколски програм се организује за 19 малишана. У склопу вртића је и Управа Установе као и централна кухиња.
У вртићу ради 15 васпитача, 8 медицинских сестара – васпитача, 6 спремачица и 2 сревирке.
Организатор посла у вртићу: Јелица Кнежевић, васпитач
Организатор посла у јаслицама: Виолета Мирковић, мед. сестра – васпитач
ВРТИЋ: „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
АДРЕСА: Надежда Петровић бр.8
ТЕЛ: 032/ 343 283