Болничке групе

Васпитно образовни рад са децом на болничком лечењу се реализује на педијатријском одељењу чачанске болнице. Рад са децом која бораве на болничком лечењу у нашој средини (деца не бораве дуже од 15-так дана у континуитету)  има своје специфичности и разликује се од рада са децом која су на дужем болничком лечењу.

Поред тога што су нарушеног здравља,деца се налазе у новој непознатој средини, принудно су одвојена од породице и суочавају се са низом стресних и болних интервенција. Најприсутније емоције код деце, током боравка у болници  су страх, туга, често и бес. Зато је основни циљ васпитача у болничкој групи, да охрабри и утеши болесно дете и да му помогне онда када је то најпотребније, да неби дошло до негативних последица које би се одразиле на његов развој.На основу овог циља, произилазе и основни задаци васпитача: адаптација детета на нову средину,помоћ детету да се избори са својим негативним осећањима, подршка детету да активира своје потенцијале за борбу у једној стресној ситуацији,као што је боравак у болници. Када васпитач закључи да су се створили повољни услови, он организује васпитно образовни рад бирајући садржаје и активности у складу са потребама, интересовањима  деце са којом ради.

Рад са децом која бораве на болничком лечењу у нашој средини, у којој деца не бораве дуже од 15-так дана у континуитету,управо због саме дужине боравка има своје специфичности и разликује се од рада са децом која су на дужем болничком лечењу.

Планирање  може бити тематско илипројектно. Васпитач заснива тему/пројекат на принципима развијања реалногпрограма.Темесу само оквири за избор садржаја који се ради тако што се узимају у обзир специфичности свакогпојединог детета.

Програм припреме за полазак у школу се не реализује с обзиром да деца у нашој здравстевеној установи нису хоспитализована дуже од месец дана.

Сарадња са локалном заједницом реализује се кроз  организоване  посете: стоматолога, библиотекара, ученика основних и средњих школа, представника Црвеног крста, Пријатеља деце, Црквене општине…

Сарадња са породицом реализује кроз индивидуални рад са родитељима са акцентом на помоћи породици да прихвати нову средину. Васпитач ће се труди да својим радом пружи подршку и самом пратиоцу детета јер тиме даје пример како прићи детету, утешити га, упутити на занимљиве садржаје. Информисаће породицу  о свим значајним аспектима из боравка детета у болници.

Стручно усавршавање васпитача болничке групе у 2019/20. Години оствариваће се  кроз учешће  на:

–          Активима васпитача болничких група  Србије

–          Активима које организује Предшколска установа „Радост“ /актив предшколских група/

–          Васпитно образовно већу које организује Предшколска установа „Радост“

–          Стручни тим за инклузивно образовање / васпитач је члан тима/

–          Похађање акредитованих семинара /Регионални центар за професинални развој запослених у образовању/.

Васпитачу који ради на овом одељењу посебно је важан тимски рад са медицинским особљем на овом одељењу.

Програм рада са децом на болничком лечењу у целости финансира Министарство просвете.