Набавке без примене закона о јавним набавкама 2023

Датум: 13.12.2023

41/2023 БПЗ Набавка играчака


Датум: 12.12.2023

40/2023 БПЗ Услуге уређења дворишта, набавка и садња садница


Датум: 19.10.2023

39/2023 БПЗ Набавка ликовног материјала


Датум: 13.09.2023

38/2023 БПЗ Набавка и постављање ПВЦ портала у Улцињу


Датум: 18.07.2023

37/2023 БПЗ Набавка мобилијара


Датум: 13.06.2023

36/2023 Услуге поправке инсталације грејања


Датум: 05.06.2023

35/2023 Услуге сервисирања и репарације гасних котлова


Датум: 08.05.2023

34/2023 БПЗ Радови у објекту “Надежда Петровић”


Датум: 05.05.2023

33/2023 БПЗ Санација подова на терасама


Датум: 05.05.2023

32/2023 БПЗ Стручни надзор


Датум: 04.05.2023

31/2023 БПЗ Aлат за техничку службу


Датум: 25.04.2023

30/2023 БПЗ Заштитна одела за техничку службу


Датум: 25.04.2023

29/2023 БПЗ Услуге ПП заштите


Датум: 12.04.2023

28/2023 БПЗ Набавка постељине


Датум: 11.04.2023

27/2023 БПЗ Сервис клима уређаја


Датум: 11.04.2023

26/2023 БПЗ Набавка униформе за запослене


Датум: 15.05.2023

25/2023 БПЗ Чишћење кухињске вентилације


Датум: 10.04.2023

24/2023 БПЗ Гасна детекција


Датум: 10.04.2023

23/2023 БПЗ Резервни делови за тримере


Датум: 05.04.2023

22/2023 БПЗ Испитивање громобранских инсталација


Датум: 23.03.2023

21/2023 БПЗ Испитивање гасних инсталација


Датум: 16.03.2023

20/2023 БПЗ Набавка рачунарске опреме


Датум: 14.03.2023

19/2023 БПЗ Набавка водоводни и столарски материјал


Датум: 01.03.2023

18/2023 БПЗ Набавка електро материјала


Датум: 14.02.2023

17/2023 БПЗ Набавка ситног инвентара за кухиње


Датум: 13.02.2023

16/2023 БПЗ Набавка пластике


Датум: 13.02.2023

15/2023 БПЗ Санација водоводне и канализационе мреже Улцињ


Датум: 30.01.2023

14/2023 БПЗ Набавка материјала за прву помоћ


Датум: 30.01.2023

13/2023 БПЗ Набавка услуге прања возног парка


Датум: 26.01.2023

12/2023 БПЗ Набавка услуге одржавања опреме за домаћинство и угоститељство


Датум: 17.01.2023

11/2023 БПЗ Набавка услуге одржавања возног парка


Датум: 16.01.2023

10/2023 БПЗ Набавка услуге безбедности здравља на раду


Датум: 16.01.2023

9/2023 БПЗ Набавка услуге организовања курса енглеског језика


Датум: 13.01.2023

8/2023 БПЗ Набавка услуге фотокопирања


Датум: 13.01.2023

7/2023 БПЗ Набавка услуге сервиса лифтова


Датум: 12.01.2023

6/2023 БПЗ Набавка – закуп штампача


Датум: 12.01.2023

5/2023 БПЗ Набавка канцеларијског материјала


Датум: 11.01.2023

4/2023 БПЗ Набавка услуга пуњења тонера, сервисирања штампача и копир апарата


Датум: 06.01.2023

3/2023 БПЗ Набавка услуга одржавања сајта за потребе ПУ РАДОСТ – Чачак


Датум: 05.01.2023

2/2023 БПЗ Набавка услуга сервисирања рачунара


Датум: 04.01.2023

1/2023 БПЗ Набавка горива