Набавке без примене закона о јавним набавкама 2022


Датум: 07.12.2022

40/2022 БПЗ Кречење централних кухиња


Датум: 07.12.2022

39/2022 БПЗ Санација водоводне и канализационе мреже у вртићу “Надежда Петровић”


Датум: 07.09.2022

38/2022 БПЗ Ликовни материјал


Датум: 30.06.2022

33-1/2022 БПЗ Услуге стручног надзора


Датум: 01.06.2022

37/2022 БПЗ Услуге сервисирања и репарације котлова


Датум: 16.05.2022

36/2022 БПЗ Чишћење кухињске вентилације


Датум: 11.05.2022

35/2022 БПЗ Опрема за личну и узајамну заштиту


Датум: 19.04.2022

34/2022 БПЗ Клима уређаји


Датум: 15.04.2022

33/2022 БПЗ Услуге стручног надзора


 

Датум: 12.04.2022

32/2022 БПЗ Услуге гасне детекције


Датум: 12.04.2022

31/2022 БПЗ Услуге сервисирања клима уређаја


Датум: 12.04.2022

30/2022 БПЗ Испитивање громобранских инсталација

 


Датум: 28.04.2022

29/2022 БПЗ Радови на санацији ограде на терасама вртића Бошко Буха


Датум: 05.04.2022

28/2022 БПЗ Радови на изради надстрешнице – вртић Радост 2


 

Датум: 22.03.2022

26/2022 БПЗ Испитивање гасне инсталације


Датум: 22.03.2022

25/2022 БПЗ Сервис и репарација машине за прање веша


Датум: 07.03.2022

24/2022 БПЗ Набавка униформе за запослене


Датум: 04.03.2022

23/2022 БПЗ Набавка ситног инвертара за кухињу – Улцињ


Датум: 02.03.2022

22-2/2022 БПЗ Набавка заштитне обуће – папуче


Датум: 02.03.2022

22-1/2022 БПЗ Набавка заштитне обуће за техничку службу


Датум: 01.03.2022

21/2022 БПЗ Набавка услуге одржавања опреме за домаћинство


Датум: 18.02.2022

20/2022 БПЗ Набавка потрошног материјала – пластика


Датум: 17.02.2022

19/2022 БПЗ Набавка водоводни материјал


Датум: 03.02.2022

18/2022 БПЗ Набавка телесне ваге


Датум: 03.02.2022

17/2022 БПЗ Набавка материјала за прву помоћ


Датум: 01.02.2022

16/2022 БПЗ Набавка услуга финансијског управљања и контроле (ФУК)


Датум: 01.02.2022

15/2022 БПЗ Набавка канцеларијског материјала


Датум: 25.01.2022

14/2022 БПЗ Набавка посуда за узорковање хране


Датум: 21.01.2022

13/2022 БПЗ Набавка израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања


Датум: 21.01.2022

12/2022 БПЗ Набавка услугa фотокопирања


Датум: 20.01.2022

11/2022 БПЗ Набавка услугa сервисирања и пуњења тонера


Датум: 20.01.2022

10/2022 БПЗ Набавка услугa закупа штампача


Датум: 20.01.2022

9/2022 БПЗ Набавка услугa одржавања и сервисирања возила


Датум: 11.01.2022

8/2022 БПЗ Набавка услуге вођења послова безбедности и здравља на раду


Датум: 06.01.2022

7/2022 БПЗ Набавка услуге сервисирања и противпожарне заштите


Датум: 06.01.2022

6/2022 БПЗ Набавка услуга сервисирања лифтова


Датум: 06.01.2022

5/2022 БПЗ Набавка услуге одржавања курса страног језика


Датум: 06.01.2022

4/2022 БПЗ Набавка услуга одржавања сајта за потребе ПУ РАДОСТ – Чачак


Датум: 06.01.2022

3/2022 БПЗ Набавка услуга сервисирања рачунара


Датум: 05.01.2022

2/2022 БПЗ Набавка електро-материјала


Датум: 04.01.2022

1/2022 БПЗ Набавка горива