Подела

ПОДЕЛА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСТ”

Према члану 9. Закона о предшколском васпитању и образовању,”Службени гласник РС”, бр.83/10 “Јединица локалне самоуправе оснива предшколску установу за најмање пет, а највише сто група”. Сходно постојећем закону Скупштина града Чачка, на седници одржаној 24. и 26. новембра 2010. године донела је Одлуку о изменама и допунама  о утврђивању мреже вртића и основних школа у Општини Чачак. Овом одлуком, дечији вртићи утврђени овом мрежом организовани су у две предшколске установе:

1. Предшколска установа “Радост” са седиштем у Чачку, Улица Надежде Петровић бр.8,

2. Предшколска установа “Моје детињство” у Чачку, Улица Немањина бб.

Утврђена мрежа вртића на подручју града Чачка, за Предшколску установу “Радост”:

1. Радост I
2. Радост II
3. Бошко Буха
4. Невен
5. Мајски цвет
6. Надежда Петровић
7. Сунце
8. Бамби

Од доношења наведене Одлуке, до раздвајања установа на два правна лица протекле су три године. Од  септембра 2013.г., када су се стекли сви неопходни услови за правно и физичко раздвајање, уставнове обављају  делатност предшколског васпитања и образовања деце независно једна од друге.