Запослени

Васпитачи који раде у целодневном боравку:
Рб име и презиме звање стручна спрема године стажа објекат у коме ради
1 Ана Васиљевић Васпитач ВШС 9 ,,Б.Буха“
2 Ана Дашић Васпитач ВШС 22 „Сунце“
3 Ана Матовић Васпитач ВШС 8 „Сунце“
4 Ана Милошевић Васпитач ВСС 13 „Сунце“
5 Ана Ракоњац Васпитач ВШС 18 „Сунце“
6 Анђела Капларевић Васпитач ВШС 3 „Сунце“
7 Биљана Ђорђевић Васпитач ВСС 22 „Бамби“
8 Биљана Трифуновић Васпитач ВСС 12 „Сунце“
9 Бранка Марковић Васпитач ВШС 28 „Б. Буха“
10 Вера Крунић Васпитач ВШС 30 „Радост 1“
11 Вера Лазовић Васпитач ВШС 35 „Бамби“
12 ВераСтанимировић Васпитач ВШС 15 „М. Цвет“
13 Весна Вујичић Васпитач ВШС 22 „М. Цвет“
14 Весна Доневић Васпитач ВСС 19 „Н.Петровић“
15 Весна Мирковић Васпитач ВШС 29 „Бaмби“
16 Весна Савић Васпитач ВШС 32 „Сунце“
17 Весна Танасковић Васпитач ВШС 28 „Бамби“
18 Виолета Мојсић Васпитач ВСС 14 „Радост 2“
19 Владан Париповић Васпитач ВШС 28 „Бошко Буха“
20 Гордана Свиларковић Васпитач ВШС 28 „М.цвет“
21 Данијела Чaровић Васпитач ВШС 19 „Сунце“
22 Даница Курћубић Васпитач ВШС 37 „М.цвет“
23 Даринка Васовић Васпитач ВСС 21 „Сунце“
24 Драгана Батаковић Васпитач ВШС 12 „Невен“
25 Драгана Васовић Васпитач ВСС 24 „Б.Буха“
26 Драгана Ђорђевић Васпитач ВШС 21 „Сунце“
27 Драгиња Јовановић Васпитач ВШС 14 „Сунце“
28 Драгица Спасојевић Васпитач ВШС 27 „Сунце“
29 Душанка Јовичић Васпитач ВШС 21 „Mајски цвет“
30 Ина Копрена Васпитач ВШС 33 „М.цвет“
31 Јаглика Костадиновић Васпитач ВСС 36 „Н.Петровић“
32 Јасмина Симовић Васпитач ВШС 29 „Бамби“
33 Јелена Каровић Васпитач ВСС 8 „Сунце“
34 Јелена Тодосијевић Васпитач ВШС 6 „Бошко Буха“
35 Јелица Кнежевић Васпитач ВСС 29 „Н.Петровић“
36 Јована Луковић Васпитач ВСС 5 „Мајски цвет“
37 Јулијана Васиљевић Васпитач ВШС 12 „Радост 1“
38 Јулијана Јоровић Васпитач ВШС 15 „Сунце“
39 Лела Јеротијевић Васпитач ВШС 24 „Радост 1“
40 Лела Чкоњевић Васпитач ВСС 33 „Н.Петровић“
41 Љиљана Боловић Васпитач ВШС 36 „М.цвет“
42 Љиљана Кустудија Васпитач ВШС 36 „Н.Петровић“
43 Љиљана Савковић Васпитач ВСС 23 „Бамби“
44 Љиљана Ћурчић Васпитач ВШС 38 „Сунце“
45 Љубинка Марјановић Васпитач ВСС 32 „Радост 2“
46 Марија Ђуровић Васпитач ВШС 21 „Сунце“
47 Марија Марковић Васпитач ВШС 22 „Н.Петровић“
48 Марија Миловановић Васпитач ВСС 12 „Н.Петровић“
49 Марија Стојановић Васпитач ВСС 10 „Невен“
50 Маријана Драгићевић Васпитач ВШС 16 „Н.Петровић“
51 Маријана Шен Васпитач ВШС 11 „Мајски цвет“
52 Мила Арсенијевић Васпитач ВШС 28 „Радост 1“
53 Мила Вукадиновић Васпитач ВШС 18 „Сунце“
54 Мила Максимовић Васпитач ВСС 12 „Н.Петровић“
55 Милевица Пејовић Васпитач ВШС 32 „М. Цвет“
56 Милованка Пејовић Васпитач ВШС 24 „Сунце“
57 Мира Аврамовић Васпитач ВСС 10 „Н.Петровић“
58 Мирјана Јовановић Васпитач ВШС 33 „Невен“
59 Мирјана Миловић Васпитач ВШС 22 „Сунце“
60 Мирјана Словић Васпитач ВШС 30 „Невен“
61 Мирјана Цветковић Васпитач ВШС 29 „Н.Петровић“
62 Наташа  Живковић Васпитач ВСС 7 „Сунце“
63 Олга Пољан Васпитач ВШС 34 „М.цвет“
64 Радмила Сретеновић Васпитач ВШС 39 „Невен“
65 Ратка Обрадовић Васпитач ВШС 31 „Радост 2“
66 Сандра Кљајић Васпитач ВШС 11 „Радост 1“
67 Сања Мирковић Васпитач ВСС 14 „Бамби“
68 Сања Пејоска Васпитач ВСС 20 „Мајски цвет“
69 Сида Арсић Васпитач ВШС 20 „М.цвет“
70 Славица Гавриловић Васпитач ВШС 42 „Н.Петровић“
71 Славица Давидовић Васпитач ВШС 32 Болница
72 Славица Рапајић Дабовић Васпитач ВШС 27 „Н.Петровић“
73 Славица Стјеповић Васпитач ВСС 20 „Б.Буха“
74 Снежана Дрaмићанин Васпитач ВШС 27 „М.цвет“
75 Снежана Јовановић Васпитач ВШС 29 „Бамби“
76 Снежана Курћубић Васпитач ВШС 23 „Радост 1“
77 Снежана Лукић Васпитач ВШС 28 „Бамби“
78 Снежана Новаковић Васпитач ВШС 22 „Б.Буха“
79 Снежана Нововић Васпитач ВШС 27 „Невен“
80 Снежана Стакић Васпитач ВШС 28 „Невен“
81 Снежана Тодоровић Васпитач ВСС 20 „Невен“
82 Снежана Ћирић Васпитач ВШС 34 „Сунце“
83 Сојка Чворовић Васпитач ВШС 19 „Н. Петровић“
84 Сузана Радовановић Васпитач ВШС 20 „Б.Буха“
85 Татјана Рабреновић Васпитач ВШС 28 „Бамби“
86 Данка Радовановић Васпитач ВШС 6 „Надежда Петровић
Васпитачи који раде у ППП
Рб име и презиме Звање стручна спрема године стажа Објекат /место у коме ради
1 Ана Белић Васпитач ВШС 7 Породиљско б
2 Ана Илић Васпитач ВШС 3 Заблаће
3 Биљана Савовић Васпитач ВШС 8 Горња Горевница
4 Биљана Стевановић Васпитач ВШС 8 Трнава
5 Данка Ћурчић Васпитач ВШС 36 „Бамби“
6 Драгана Урошевић Васпитач ВШС 8 Заблаће
7 Ивана Милосављевић Васпитач ВШС 8 Породиљско б
8 Јелена Милутиновић Васпитач ВШС 7 Боловање
9 Јелена Сирмић-Мијајловић Васпитач ВШС 13 Трбушани
10 Љиљана Вранић Васпитач ВШС 35 „Бамби“
11 Маја Петаковић Васпитач ВШС 13 Породиљско б
12 Мила Протић Васпитач ВСС 8 „Бошко Буха“
13 Снежана Ковачевић Васпитач ВШС 36 „Н. Петровић“
Медицинске сестре – васпитачи у непосредном раду са децом
Рб име и презиме Звање стручна спрема године стажа Објекат у коме ради
1 Александра Уљаревић мед. Сестра ССС 6 Боловање
2 Ана Гавриловић мед. Сестра ССС 15 „Н. Петровић“
3 Ана Нешковић мед. Сестра ССС 11 “Н. Петровић“
4 Ана Пауновић мед. Сестра ССС 9 „Бошко Буха“
5 Биљана Марјановић мед. Сестра ССС 29 „Бамби“
6 Бранка Нешковић мед. Сестра ССС 17 „Н.Петровић“
7 Верица Гојковић мед. Сестра ССС 27 „Н.Петровић“
8 Весна Бешевић мед. Сестра ССС 14 „Бамби“
9 Весна Ранђић мед. Сестра ССС 19 „Радост 2“
10 Виолета Мирковић мед. Сестра ССС 23 „Н.Петровић“
11 Гордана Илић мед. Сестра ССС 21 „Радост 2“
12 Гордана Несторовић мед. Сестра ССС 22 „Радост 2“
13 Далиборка Несторовић мед. Сестра ССС 15 „Бамби“
14 Данијела Лекић мед. Сестра ССС 21 „М.цвет“
15 Драгана Танасковић мед. Сестра ССС 21 „Радост 2“
16 Драгица Ђорђевић мед. Сестра ССС 12 „Бамби“
17 Душица Бугарић мед. Сестра ССС 15 „Сунце“
18 Зорица Савовић мед. Сестра ССС 15 „Н.Петровић“
19 Ивана Алексић мед. Сестра ССС 10 „Невен“
20 Јелена Марковић мед. Сестра ССС 23 „М.цвет“
21 Јелена Петковић мед. Сестра ССС 16 „Сунце“
22 Катарина Елвеђи мед. Сестра ССС 14 „Сунце“
23 Љиљана Токовић мед. Сестра ССС 21 „Сунце“
24 Марија Јовановић мед. Сестра ССС 11 „Невен“
25 Марија Милосављевић мед. Сестра ССС 22 „М.цвет“
26 Марина Симовић мед. Сестра ССС 5 „Невен“
27 Милица Раленац мед.Сестра ССС 4 „Радост 2“
28 Мира Раичић мед. Сестра ССС 36 „М.цвет“
29 Мирјана Вујовић мед. Сестра ССС 21 „Бамби“
30 Мирјана Мијаиловић мед. Сестра ССС 35 „Радост 2“
31 Мирјана Томовић мед. Сестра ССС 14 „Сунце“
32 Нада Дилпарић мед. Сестра ССС 40 „М.цвет“
33 Наташа Илић мед. Сестра ССС 16 „Бамби“
34 Невена Милошевић мед. Сестра ССС 6 „Радост 2“
35 Олгица Суботић мед. Сестра ССС 4 „Мајски цвет“
36 Сањa Чоланић мед. Сестра ССС 15 „Н.Петровић“
37 Светлана Ђуракић мед. Сестра ССС 15 „Бамби“
38 Светлана Милуновић мед. Сестра ССС 21 „Бошко буха“
39 Светлана Петровић мед. Сестра ССС 13 „Н. Петровић“
40 Слађана Петровић мед. Сестра ССС 7 „Мајски цвет“
41 Слободанка Ковачевић мед. Сестра ССС 18 „Бамби“
42 Стојана Бојовић мед. Сестра ССС 19 „Б.Буха“
43 Сузана Трипковић мед. Сестра ССС 23 „Радост 2“
44 Тања Рисимовић мед. Сестра ССС 14 „Сунце“
Превентивне сестре
Рб име и презиме Звање стручна спрема године стажа
1 Виолета Танасковић превентивна сестра ССС 16
2 ИванаТодоровић преветивна сестра ССС 12
3 Катарина Кузмановић превентивна сестра ВШС 36
4 Мира Поледица васпитач ВШС 36
Стручни сарадници и сарадници  установе
Рб име и презиме Звање стручна спрема године стажа
1 Aна Благојевић Нутриционистa ВШС 27
2 Александра Мићовић Педагог ВСС 8
3 Зорица Лазовић Пејовић Педагог ВСС 26
4 Ивана Вукајловић Педагог физичке културе ВСС 10
5 Јелена Жагрић Логопед ВСС 22
6 Слађана Васиљевић Психолог ВСС 14