Облици сарадње

САРАДЊА СА ЗАЈЕДНИЦОМ

Да би вртић био повезан са заједницом важно је да:

– се ресурси и простори у заједници користе за реализацију различитих активности(отворени простори, институције образовања, културе испорта…);

–  деца и васпитачи учествују у различитим дешавањима у локалној заједници

(прославе, фестивали, акције…);

–  се организују  манифестације у које се укључују чланови локалне заједнице(представе, изложбе, перформанси, промоције…);

–  локалне привредне и услужне организације (фабрике, занатске радње, банке, тржницентри…) буду  места реализације програмских активности или учествују уактивностима у вртићу;

–  локалне привредне и пословне организације учествују у финансирању појединихактивности и акција, опремању и набавци потрошних материјала;

–  информације о предшколској установи и програму су доступне у локалној

заједници (нпр. у библиотеци, пошти, дому здравља, месној заједници, локалним

медијима);

–  се повезује  са другим образовним програмима и организацијама везаним за

образовање деце и рад са породицом, укључујући организације родитеља;

–  омогућава породицама повезивање са другим услугама и програмима у локалнојзаједници који су потребни породици;

Сарадња са локалном и широм друштвеном заједницом планира се на нивоу установе у целини. Дати план је сачињен на основу плана сарадње са друштвеном средином  радних јединица, односно тимова објеката (све васпитне групе) имајући у виду интересовања и потребе сваке васпитне групе, специфичности окружења у коме функционишу свака од наведених организационих целина.

У Годишњем плану рада представићемо приказ планиране сарадње на нивоу установе у целини. Планирање рада на нивоу тимова објеката и васпитних група представља даљу разраду и операционализацију планираних активности из Годишњег плана установе.

У табели која следи дат је приказ планираних активности сарадње са временом, местом, носиоцима активности и циљном групом.

Приказ планираних активности сарадње са заједницом
Активност Институција/Време реализације/Организатор/Циљна група
организацијаучесталост активностиреализатор
-ОрганизацијаДом  културесептембар, октобар, током године*Дом  културе/-група ппп
     
позоришних представа за децу            децембарглумачка трупацелодневног
     
-Организација приредбе „Радујем се бићу ђак“ октобар, април*Радна група за организовање приредбеборавка
     
-Организовање традиционалних ликовних изложби /обележавање Дечје недеље, Ускрса,…/ април*стручни сарадниции ппп
     
-Изложба дечијих радова   -четворочасовног програма
     
-Манифестација „Креативац“    
     
-Хуманитарне акције    
-Остваривање континуиране сарадње с циљем пласирања актуелних информација из вртићаМедијске куће/ТВ Галаксија, РТС, Телемарк, Чачански гласТоком годинеМедијске куће Предшколска установа „Радост“-деца предшколског узраста и њихове породице
-Организовање радионица за децу/ликовна, говорна/Библиотека „Владислав Петковић Дис“Месечно по један објекат установеБиблиотека „Владислав Петковић Дис“-групе ппп
  
-Учлањавање предшколаца из целодневног и ППП програма на територији  града у Дечје одељење Градске библиотеке-четворочасовни програм,
  
Реализација пројектацелодневни
  
 „ Читам и растем“боравак,
  
 деца старијих
  
  васпитних група
-Организовање посета саобраћајних полицајаца деци ППП група с циљем проширивања знања о занимању саобраћајног полицајацаСаобраћајна милицијаТоком годинеСаобраћајна милиција-групе ппп
  
-Обележавање Недеље превенције повреда у саобраћају-четворочасовни програм, целодневни
  
 боравак
-Организација акција које промовишу здрав начин живота и дечија права /еколошке акција, …/Град ЧачакСептембар, октобар,ПУ“Радост“,-Сва деца,
    
-Иницирање акција са циљем унапређивање рада у области дечје заштитетоком годинеГрад Чачакњихове породице,
    
-Укључивање у пројекте које подржава јединица локалне самоуправе /пројекти из области очувања животне средине/током године стручни радници
    
 током године установе
-Организовање посета ватрогасаца с циљем проширивања знања о занимању ватрогасаца и поступцима при гашењу пожараВатрогасна бригадамесечно,Ватрогасна бригада-деца свих
  
током читаве годинеппп група
-Обележавање значајних датума из календара здравља, едукација за васпитаче, децу и родитељеЗЗЈЗтоком годинеПревентивна служба установе, завод за заштиту здравља, васпитачи-деца узрастс од 3 до 6,5 година, сви васпитачи
  
-Посета деце здравственим установама, посете здравствених радника вртићуи друге здравствене институцију
-Пројекција дечјих и цртаних филмова Биоскопоктобар, март,март,Биоскоп, Чачак-групе ппп,
  
април,мајстарије васпитне
  
   групе
-Посете актуелним поставкама  музејаНародни музејоктобарНародни музеј,-групе ппп,
    
-Организовање изложбе заједно са представницима музеја на тему „Дечје игре и играчке некад и сад“април,ПУ „Радост“старије васпитне
    
 мај  групе
    
 новембар  
-Посете актуелним поставкама  ГалеријеГалерија „Надежда Петровић“октобар, Галерија “Н.Петровић“,-групе ппп
  
током годинеПУ“Радост“
-Учешће на  традиционалном новогодишњем концертуКУД АбрашевићдецембарКУД Абрашевић-групе
 
заинтересоване
 
 за посете
-Учешће на традиционалном концертуПлесне школе и струдија /Луна,децембарПлесни студио “Луна“-групе
  
Стар-денс,../заинтересоване
  
  за посете
-Посете свештеника вртићским  групамаЦрквена општина,током годинеПредставници-групе
    
-Манифестације поводом обележавања црквених празника /Божићни празници, Крстовдан, Ускршњи празници, Свети Сава,../Чачакцрквена општине,заинтересоване
    
  ПУ“Радост“ за посете
-Спортске манифестације за децу предшколског узраста /турнири у фудбалу, маратон, Олимпијада за децу,/Спортски центарПо потреби током годинеПУ “Радост“,-старије васпитне
    
-Учешће у спортским акцијама„Младост“, спортски клубови: ФК“Борац“;КК“Борац“,карате клуб „Борац“Спортски центар “Младост“групе,
    
 и манифестацијама које се организују у граду  ппп групе
    
    и остале групе
    
   према интересовању
-Излети за децуАутопревозпо потребиАутопревоз,-све групе које
    
-Превоз деце вртића која су укључена у јавне манифестације, праћење позоришних представа и др. културне манифестацијетоком годинеПУ Чачакреализују излете
    
    или су укључена
    
   у јавне
    
   манифестације
    
   које се одржавају
    
    на већим у
    
   даљеностима од
    
    вртића које
    
   похађају деца
-Обилазак ЗОО вртазоо-врт, Београд, Јагодинааприл,Предшколска установа „Радост“-групе ппп
   
стицање основних информација о животињама и њиховим стаништимамај– целодневног
   
    боравка
   
  и ппп
   
  четворочасовног програма
-посете деце Сајму меда, воћа и цвећа, који се организује на Градском тргуУдружење пчелара града ЧачкасептембарУдружење пчелара,-групе ппп,
    
-учешће деце у манифестацији отварања сајмасептембарПУ“Радост“старије васпитне
    
   групе вртића
-Остваривање континуиране сарадње с циљем пласирања актуелних информација из вртићаМедијске куће/током године,Медијске куће,-деца
     
-Креирање заједничких емисија с циљем едукације средине и промовисања дечјих потреба и праваРТВ Галаксија, , Телемарк, РТС, Чачански глас,../континуираноПУ „Радост“ предшколског
     
     узраста
     
    и њихове
     
    породице
-Обележавање значајних датума из календара здравља, едукација за васпитаче, децу и родитељеЗавод за заштиту здрављаТоком годинеПревентивна служба установе,-деца узраста од
    
-Посете деце здравственим установама, посете здравствених радника вртићуиЗавод за заштиту здравља,3 до 6,5 година,
    
  друге здравственеваспитачисви васпитачи
    
 институције  и родитељи
    
    деце која
    
   похађају вртић
-организовање заједничких активности с циљем помоћи деци у остваривању својих праваУдружења грађана и сл.организације и удружења/Удружење родитеља деце са сметњама у развоју,Током годинеПредставници удружења,-деца
   
Удружење рома,../ПУ“Радост“предшколског
   
  узраста и њихове
   
  породице
Учешће у истраживањима, едукацијама, стручне посете са циљем унапређивање в-о праксеФакултети и др. институције /институти, удружењаПо потребидиректор, стручна служба, васпитачи-заинтересовани
 
радници установе