Сунце

Вртић „Сунце“ je најмлађи вртић Предшколске установе „Радост“. По површини и броју група највећи вртић Установе. Има дванест вртићских и три јаслене групе.

Организатор посла у вртићу: Милованка Пејовић, васпитач

Организатор посла у јаслицама: Јелена Петаковић, мед. сестра – васпитач

АДРЕСА: Булевар Вука Караџића

ТЕЛ: 032/ 334 880