Невен

Вртић «Невен» саграђен је 1971. године. Васпитно образовни рад се реализује у четири вртићске и једној јасленој групи.

Организатор посла: Марија Стојановић, васпитач

АДРЕСА: Цара Душана б.б.

ТЕЛ: 032/ 342 413