Надежда Петровић

Вртић „Надежда Петровић“ је саграђен 1972. године. У њему по први пут почињу са радом и прве јаслене групе. Данас се у објекту реализује васпитно образовни рад и нега у 7 вртићских и 4 јаслене групе. У поподневним сатима ради једна група припремног предшколског програма. У склопу вртића је једна централна кухиња.

Организатор посла у вртићу: Лела Чкоњевић, васпитач

Организатор посла у јаслицама: Зорица Савовић, мед. сестра – васпитач

АДРЕСА: Надежда Петровић бр.8