Програми

ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ  ДО ТРИ ГОДИНЕ

Трајање програма-целодневни боравак деце

ПРОГРАМ РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ГОДИНЕ ДО 5,5

Трајање програмацелодневни боравак деце

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Трајање програмацелодневни боравак деце и четворочасовни програм

ПРОГРАМ РАДА СА ДЕЦОМ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ

Трајање програма – петочасовни

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ИНКЛУЗИВНЕ КУЛТУРЕ

ОСТАЛИ  ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ

ПРОГРАМ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ПРОГРАМ ЕКОЛОГИЈЕ

ПРОГРАМ НЕГОВАЊА НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

ПРОГРАМ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА

ПРОГРАМ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

ПРОГРАМ „ПЕТОМИНУТНО ВЕЖБАЊЕ“

ПРОЈЕКАТ „ДЕТЕ И МЕДИЈИ“

ПРОЈЕКАТ „ЧИТАМ И РАСТЕМ“

ПРОЈЕКАТ „РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ“

ПРОЈЕКАТ „ УЧИМО ПО ПРАВИЛИМА“

ПОВРЕМЕНИ И ПРИГОДНИ ПРОГРАМИ

(имају за циљ остваривање културних и рекреативних активности, односно одмора деце (зимовање, летовање, једнодневни излети)

ПРОГРАМ ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

ПЛАН ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

ПЛАН ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА