План активности

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

6,00 – 8,00 – пријем деце

7,15 – 7,30 – јутарње телесно вежбање

7,30 – 8,30 – лична хигијена и доручак

8,30 – 10,30 – игра, пројектне активности

10,30 – 11,30 – лична хигијена и ужина

11,30 – 13,30 (14,00) – поподневни одмор и спавање у зависности од узраста деце

13,30 – 14,30  – лична хигијена и ручак

14,30 – 17,00 – слободне активности и одлазак кући

Деца која остају до 17.00 часова  као и деца која долазе врло рано имају још једну ужину.

За децу у четворочасовном припремном предшколском програму, програм се реализује од  септембра до јуна месеца и прати календар школских дешавања– распусте, обележавање значајних датума.

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАЗАК ЗА ШКОЛУ

Четворочасовни припремни предшколски програм реализује се на сеоском подручју (ван седишта установе) у периоду од 7.30  до 16.00 на  градском подручју (у седишту установе) у периоду од 15.30 до 19.30 ч.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ППП – У УСТАНОВИ
Група Васпитач Простор у коме се реализовао програм Дневни ритам
Бамби Данка Ћурчић

Љиљана Вранић

Две радне собе у вртићу „Бамби“ 15,30 – 16,00 –  пријем деце и активности на пријему деце

16,00 – 16,15 – почетно окупљање

16,15 – 17,15–  игра, пројектне активности

17,15 – 17,45– припрема за ужину и ужина

17,45 – 18,45– васпитно-образовни рад

18,45 – 19,00  реакреативна пауза, сала

19,00 – 19,15 –  заједничко окупљање на крају дана

19,15 – 19,30  – припрема деце за одлазак кући

Бошко Буха  Снежана Ковачевић

Марина Дробњак

Две радне собу у вртићу „Бошко Буха“
Надежда Петровић Јелена Сирмић Михајловић Радна соба у вртићу „Надежда Петровић“
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ППП – ВАН УСТАНОВЕ
Група Васпитач Простор у коме се реализовао програм Дневни ритам
Трбушани Јелена Сирмић Мијајловић У просторијама ОШ „Љубиша Недић“ 7,30 – 8,00 –  пријем деце и активности на пријему

8,00 – 8,15 –  почетно окупљање

8,15 – 9,15 –игра, пројектне активности

9,15 – 9,45 –  припрема за ужину и ужина

9,45 – 10,45– васпитно образовни рад

10,45 – 11,00 –   боравак на ваздуху

11,00 – 11,15 –   заједничко окупљање

11,15 – 11,30  – припрема за одлазак кући

Миоковци Биљана Стевановић У просторијама ОШ “Степа Степановић“
Горња Горевница Биљана Савовић У простору ОШ “Степа Степановић“
Трнава Душанка Јовичић У простору месне заједнице Трнава
Заблаће Ана Илић

Драгана Урошевић

У простору ОШ “Владислав Петковић Дис“